Accés directe als continguts

Ajuntament d'Aiguafreda

Data i hora oficials:15:02 | 21/05/2024

Gorg de l'olla
Portada > Altres continguts > Protecció de dades personals

Protecció de dades personals

En diverses pàgines del web institucional de l’Ajuntament d’Aiguafreda, es sol·licita als usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etcètera, per tal de dur a terme la gestió o servei que han sol·licitat, i amb el compliment de les condicions de seguretat i confidencialitat que exigeix la legislació vigent en cada cas. 

Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers de l’Ajuntament d’Aiguafreda, d’acord amb la legislació o la normativa vigent en cada cas.

L’Ajuntament d’Aiguafreda garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.

L’Ajuntament d’Aiguafreda utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol•licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

D’acord amb la normativa de protecció de dades, la persona interessada pot exercir els drets d’accés, cancel•lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

Respecte l’exercici d’aquests drets:

  • Dret d’accés: Saber quines dades de la persona interessada té l’Ajuntament d’Aiguafreda
  • Dret de rectificació: Rectificar unes dades errònies de la persona interessada
  • Dret de cancel·lació: Eliminar unes dades de la persona interessada
  • Dret d’oposició: Demanar que es deixin de tractar unes dades de la persona interessada

 Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:

• Es requereix omplir un model general de sol·licitud o instància i lliurar-lo presencialment a qualsevol oficina d’atenció ciutadana de l’ajuntament conjuntament amb una fotocòpia del DNI.

• El dret d’accés només es pot exercir un cop cada any, tret de motivació específica.

• En cas d’exercir el dret de rectificació, cancel·lació o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.

• L’Ajuntament d’Aiguafreda denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents:

            • Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades.

            • Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries.

            • La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores.

 • A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:

            • Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores

            • Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte

            • En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible.

Darrera actualització d’aquest contingut: 07/02/2014 a les 13:25h
Ajuntament d'Aiguafreda

Ajuntament d'Aiguafreda

Pl. Ajuntament, 1. 08591

Tel. 93 844 22 53 | Fax: 93 844 21 85 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

C.I.F.: P-0801400C

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona